Pogoji poslovanja

Alojz ?erin, s.p.
Mikloši?eva 1a, 1230 Domžale
 031 590 507
Dav?na številka: si 55942628

Mati?na številka:  1964089

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine LADIES so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporo?il GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. S spletno trgovino LADIES upravlja Alojz ?erin s.p., v nadaljevanju “prodajalec”. Svetujemo vam, da pred uporabo spletne trgovine preberete spodaj napisane Pogoje poslovanja. Ob registraciji v spletno trgovino obiskovalec postane ?lan in s tem pridobi pravico do nakupa. Obenem pa z registracijo izrazite svoje strinjanje s spodaj navedenimi pogoji. Vsi zasebni podatki so strogo varovani. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Vse spremembe so zavezujo?e za kupce, zato vam priporo?amo da si redno ogledujete Pogoje poslovanja. V primeru da se s pogoji ne strinjate, vas prosimo da ne uporabljate spletne trgovine

POVZETEK ZAKONODAJE

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
b) kontaktne naslove, ki omogo?ajo hitro in u?inkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)
c) bistvene zna?ilnosti blaga oziroma storitev (vklju?no s poprodajnimi storitvami in garancijami)
d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (na?in, kraj in rok dostave)
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno dolo?ene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške prevoza
g) na?in pla?ila in dostave
h) ?asovno veljavnost ponudbe
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, ?e in koliko stane kupca vra?ilo izdelka
j) pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vklju?no z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

PONUDBA ARTIKLOV

Zaradi narave poslovanja preko interneta se ponudba ažurira in spreminja.

CENE

Vse cene so navedene v EUR in  vklju?ujejo DDV. Alojz ?erin, s.p. je dav?ni zavezanec. Cene veljajo v trenutku oddaje naro?ila in nimajo vnaprej dolo?enih veljavnosti. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena, ko ponudnik potrdi naro?ilo (kupec prejme elektronsko obvestilo o potrjenem naro?ilu in predra?un). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Akcijske cene se dolo?ajo sproti in veljajo v dolo?enem ?asovnem terminu, oziroma do razprodaje zalog.

NA?IN PLA?ILA

Podjetje deluje le na podro?ju republike Slovenije kjer omogo?a pla?ilo po povzetju, predra?unu na TRR. Kupoprodajna pogodba (naro?ilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj ra?un). Prav tako kupec prejme izvod v tiskani obliki skupaj s poslanim paketom.

STROŠKI POŠILJANJA

Strošek pošiljanja je enoten in znaša 3,50€, pri pla?ilu po povzetju in 2,30€, ?e je pla?ilo na predra?un. Kupec je dolžan poravnati stroške pošiljanja ob prevzemu blaga razen v primerih:
– V teku akcije, katera izrecno poudarja brezpla?no poštnino
– Ko je pri artiklu druga?e navedeno (poštnina vklju?ena v ceno)

NARO?ILO BLAGA

Naro?ilo je možno preko v spletni trgovini, email-u, telefonu. V primeru da si premislite nam to ?imprej sporo?ite preko kateregakoli komunikacijskega kanala. Vsi podatki o naro?ilu so shranjeni pri podjetju Alojz ?erin, s.p.

POSTOPEK NARO?ILA OZ. NAKUPA

Naro?ilo lahko oddate tudi kot gost in registracija ni obvezna. Kupec izbere artikel, ga doda v košarico nato gre v košarico (preko gumba pregled košarice) ali pa preko klika na košarico zgoraj na desni strani. Nato lahko še enkrat popravi koli?ino ali odstrani dolo?en artikel klikne gumb naprej dolo?i na?in pla?ila in vnese podatke za dostavo. Po potrebi lahko dodate tudi kak komentar. Sledi le še zaklju?ek nakupa s klikom na gumb potrdi naro?ilo. Po oddanem naro?ilu kupec prejme email, s predra?unom. Pogodba o nakupu naro?enih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

PREKLIC NARO?ILA

Uporabnik lahko prekli?e naro?ilo v roku ene ure po oddaji naro?ila po elektronski pošti ali telefon. V vsebini sporo?ila navedite: številka naro?ila, ime in priimek kupca.

DOBAVA BLAGA

Vsi izdelki so na zalogi. V primeru, da se zgodi, da je izdelek, ki si ga želite, razprodan, vas bomo obvestili v najkrajšem možnem ?asu in skupaj bomo poiskali drugo možno rešitev. Vsa naro?ila, ki bodo oddana na delovni dan, bodo na vaš naslov dostavljena v petih delovnih dneh. Poleg blaga kupec prejme ra?un, ki velja kot garancijski list. Za dostavo skrbi Pošta Slovenije.

VRA?ILO KUPNINE

?e je kupec od naro?ila ali pogodbe odstopil skladno s pogoji za odstop, mu je prodajalec dolžan vrniti vpla?ano kupnino preko TRR v najkasneje 10 dneh po prejemu artiklov.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izklju?no za potrebe izpolnitve naro?ila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, ra?unov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaš?enim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaš?ito svojega ra?unalnika.

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko stranka v 15-ih dneh od prevzema izdelka podjetju sporo?i, na email, telefon da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odlo?itev. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je povratna poštnina vra?ila blaga. Blago mora potrošnik vrniti prodajalcu najkasneje v 14 dneh po sporo?ilu o odstopu. Priporo?amo, da nas pred vra?ilom obvestite na elektronski naslov ali nas pokli?ite na telefonsko številko, da se dogovorimo o najboljšem na?inu vra?ila. Kupec, ki od pogodbe ali naro?ila odstopi, mora blago vrniti nepoškodovano v originalni embalaži. V primeru, da je ugotovljeno, da je nastala fizi?na poškodba na blagu, da se koli?ina ne ujema je kupec dolžan poravnati nastalo škodo. Odstop od pogodbe ne pride v poštev v naslednjih primerih: ?e je blago poškodovano, umazano ali pa so vidni sledovi uporabe (fizi?ne poškodbe, stik s teko?ino), v primeru, da pride do poškodbe ali uni?enje embalaže se vrednost blaga zniža. Vsako embalažo je mogo?e lepo odpreti, tako da ni vidnih posledic odprtja. Za poškodovano embalažo (raztrgana embalaža, neprimerno zapakiran paket) lahko trgovec zara?una odškodnino do višine 20% vrednosti blaga. Trgovec bo vsak nepravilno vrnjen paket, vsebino in izdelek poslikal s fotoaparatom kot morebitno dokazilo o nastali škodi.

KOMUNIKACIJA

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, ?e temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporo?ila bodo jasno in nedvoumno ozna?ena kot oglasna sporo?ila, pošiljatelj bo jasno razviden, akcije promocije in druge tržne tehnike bodo ustrezno ozna?ene. Prav tako bodo jasno dolo?eni pogoji udeležbe v njih. Jasno bo predstavljena možnost in na?in odjave od prejemanja oglasnih sporo?il, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporo?il, bo ponudnik izrecno spoštoval.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.
Ponudnik je dolžan vzpostaviti u?inkovit sistem obravnavanja pritožb in dolo?iti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb je na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen.
Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporo?iti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveš?ati o poteku postopka.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena zna?ilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiš?em.
Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših mo?eh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Alojz ?erin, s.p., ki kot ponudnik blaga in storitev omogo?a spletno trgovino na obmo?ju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Želimo vam veliko uspešnih nakupov.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop